среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Stawianie sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenie PVC na plot i furtkę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy planowane balaski PCV na plot i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий